Blog - Bangkok Hospital 2022

Bangkok Hospital 2022
โดย icarehnp admin 21/2/2023 14:36 ข้อคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลกรุงเทพ

ทางโรงพยาบาลกรุงเทพเปิดพื้นที่สำหรับประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ ภายในบริเวณโรงพยาบาล ณ. ตึกบางกอกพลาซ่า ชั้น 2 โดยจะมีสินค้าสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีและมีจัดขึ้นทุกๆปี

แสดงความคิดเห็น

* ข้อมูลที่จำเป็น